Natuurtekensessie speciale opdracht

Regelmatig werk ik in opdracht voor bedrijven om de energieen te tekenen. 

Waterzuivering

Ik heb samen met Frank Silvis van www.vortexvitalis.nl. regelmatig bij waterzuiveringen gewerkt. Frank meet o.a. waterkwaliteit en de verschillende energieen van het water en de omgeving. Hij geeft aan de hand van de uitkomsten adviezen om de kwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd teken ik de aanwezige natuurwezens en energieen van de omgeving. Er wordt door de natuurwezens zelf advies gegeven op welke wijze de kwaliteit van hun leefomgeving verbeterd kan worden.  Bovenstaande tekening is van Hendrik de waternymf die aanwijzingen gaf voor de fishflow.

Boerderij

Op een biologische Dynamische boerderij heb ik een overzichtstekening gemaakt over de energetische uitwisseling tussen het land, de dieren, de mensen, de elementwezens en de energetische inwerking vanuit de kosmos. Als ook een tekening over de zeer belangrijke functie van de koeien mbt de leefbaarheid in de wereld. Bovenstaande tekening is een overzichtstekening van de energieen en inwerkingen vanuit de kosmos op de landerijen

Landschapsdeva

Tekening  in opdracht gemaakt voor het boek.: Waterkwaliteit en waterkwaliteitsonderzoek in Friesland, een historisch overzicht.

Auteur: Theo Claassen, Wetterskip Fryslân, 2014. Met drie tekeningen van Lydia van de landschapsdeva van Friesland. Over de waterkwaliteit in het verleden, heden en de toekomst.