Elohim

De  Elohim zijn scheppende wezens, ook wel Bouwers van de Vorm genoemd. De naam Elohim wordt al genoemd in de Joodse mystiek en o.a. in de bijbel, waar ze als goden worden gezien. Elohim zijn nauw betrokken bij de Aarde en het omvormen van de energieën van de Aarde. De Elohim zelf ervaar ik als heel aards, maar met een enorm bewustzijn. Geen gezweef, maar juist heel direct, kort en duidelijk en bovenal onmetelijk liefdevol.

Ik heb vier Elohimdames geschilderd met een korte uitleg. Ze hebben een krachtige energie speciaal van en voor Moeder Aarde. Deze schilderijen zijn gemaakt voor ieder die de energieen wil ontvangen ten goede voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Deze schilderijen kan je om die reden in bruikleen nemen. Elohim Deutsch

Lady Amora

Lady Amora helpt ons om te leren begrijpen, wijst ons erop dat de liefde voor alles om ons heen, voor ieder levend wezen, de natuur, de dieren, kortom voor alles wat ons omringt. Hoe nietig of groots iets of iemand ook is. Het belangrijkste is dat we dit moeten leren toepassen. Universele liefde voor alles wat leeft. Daarom wijst ze met haar vinger omhoog wijst ze op het licht. Het is het liefdesbewustzijn. Op het schilderij is zij gedeeltelijk als een vrouw en als licht geschilderd, een met de Aarde en met de kosmos. Zij herinnert ons ook aan de liefde voor jezelf. Iedereen is in de kern dit licht, niemand uitgezonderd.

Lady Victoria

Lady Victoria laat ons het prille begin van Moeder Aarde zien en het verdere verloop. De waterval is het begin. De sterke donkere chaotische stroming is de fase waar we nu met elkaar inzitten. De Aarde wordt uit die chaos omhoog getild. Of we nu met alle kracht willen tegen werken of  niet. De positieve ontwikkeling is niet tegen te houden. Dat laat ze zien, door met haar scepter te zwaaien. Geen enkele negatieve kracht kan deze ontwikkeling tegen houden. Het schilderij geeft ons kracht en moed om op een positieve manier in het leven te staan.

Lady Victoria is een zeer sterke energie die ons daarbij helpen wil. Net zoals zij Moeder Aarde steunt.

Lady Astrea

Lady Astrea is afgebeeld als de beschermvrouwe van Moeder aarde. Zij heeft haar hand liggen op het levensboek van Moeder Aarde. Zij bewaakt de levensloop, de geschiedenis en de toekomst van de Aarde. Zij is machtig om aardse krachten te laten werken. Krachten zoals aardbevingen, stormen, e.d. alles om de aarde te reinigen en het evenwicht te herstellen. Ze is geschilderd als een eenheid met de aarde en de kosmos. Via de maan en de zon die op een lijn staan, laat ze zien dat ze het evenwicht aan het herstellen is.

 

Lady Astrea is een krachtige energie die ieder graag steunen en begeleiden wil die op een positieve manier met de Aarde en haar bewoners omgaat. Zij schenkt je kracht en blijheid om door te gaan, ook als het tegen zit. Ze voelt ook heel aards aan, al is haar bewustzijn enorm groot. Zij kan je dan ook helpen om goed te leren aarden. Wat noodzakelijk is, is om goed bij jezelf te blijven.

Lady Lumina

Lady Lumina werd heel vroeger als maangodin vereerd. Nu laat zij zich zien als een sterke liefdevolle energie die de mens weer bewust wil maken van het feit dat alles leven is, bewustzijn en een eenheid is. En wij anders met de natuur om moeten gaan. We houden geen rekening meer met de natuurlijke omstandigheden zoals eb en vloed, de maanstanden. Wanneer we weer als vanouds gaan leven in eenheidmet deze natuurlijke invloeden, zal alles zich in de toekomst voorspoediger gaan ontwikkelen. We gaan ons dan weer meer een, verbonden voelen met de natuur, de aarde en al de levende wezens. We zijn onszelf en de eenheid vergeten. Daarom laten deze Elohim dames zich nu zo sterk zien en voelen. Lumina brengt het licht overal en op elk tijdstip van de dag en nacht naar u toe. Wanneer u aan haar denkt, dan voelt u zich lichter en rustiger worden. Lumina wijst ons er op dat we met alles om ons heen verbonden zijn, of we willen of niet.