Lydia en Gaia Art

Weggetrokken uit het veel te drukke westen van het land, waar ik in 1958 geboren ben, woon en werk ik nu op een stukje Drentse oergrond in een heerlijke, bosrijke omgeving. Hier is de energie nog goed, waar die in het westen van het land behoorlijk verstoord is.

 

Al sinds de kleutertijd heb ik voornamelijk intuïtief getekend. Op een andere wijze tekenen, naar een voorbeeld tekenen, wilde ik nooit, want dat boeide niet. Ik wilde duidelijk alleen via mijn gevoel en "fantasie” tekenen. De opleiding door mijn gidsen is dus al in de kleuterschooltijd begonnen.

In het begin van de negentiger jaren heb ik ook een aantal kinderboeken geïllustreerd, maar daar dit werk niet te combineren is met een fulltimebaan van 40 uur en een altijd te krappe deadline voor de illustraties, ben ik daar mee gestopt. In die tijd heb ik veel pentekeningen over de middeleeuwen gemaakt. Achteraf bleken dit vorige levens te zijn geweest. Tijdens het tekenen voelde het in die tijd inderdaad alsof ik me in een film bevond. Zo heb ik mij leren afstemmen op verschillende lagen van gevoelsbewustzijn, sferen en vele andere (tijds)dimensies. Ik heb tijdens het tekenen een hele sterke en diepe concentratie leren opbouwen. Dit heeft vele jaren geduurd om dit te leren. Bijna elke dag heb ik (enkele uren) getekend omdat de tekening zeer verfijnd waren. En dat alles in de vrije uren.

 

Sinds 1998 ben ik me er bewust van geworden dat ik op een mediamiek manier aan het tekenen en schilderen ben. Samen met mijn gidsen mag ik overleden dierbaren, gidsen, engelen, sterrenbeelden/zielenportretten, natuurwezens en allerlei andere vormen van bewustzijn/energie tekenen, schilderen en uitleggen.

Het is en blijft een ongelofelijk boeiende manier van tekenen en schilderen. Werkelijk iedere tekening of schilderij is verschillend. Het geheel blijft zich steeds verder ontwikkelen, steeds meer werelden openen zich voor mij om tastbaar neer te zetten.

Alle kennis werd en wordt in een rustig tempo opgebouwd, dit kan niet anders, omdat al deze werelden zeer complex zijn en elk hun eigen afstemming hebben. Deze energie zie en voel je ook terug in de tekeningen en de schilderijen.

Over gidsen en hun wereld heb ik een uitgebreide kennis opgebouwd.

 

Voor zover ik mij herinner heb ik altijd al op een intuïtieve manier geleefd. Zeker op het creatieve vlak, zodra ik een potlood vast kon houden wilde ik alleen maar op een intuïtieve manier tekenen en zo min mogelijk naar een voorbeeld. Ook met de natuur had ik eenzelfde intuïtieve band. Het innerlijk weten dat alles bewustzijn is. Van een klein miertje tot de grote boom staande voor mijn ouderlijk huis en waar ik mijn gedachten mee deelde.

 

De houtgravures van Gustav Doré in de boeken van mijn grootouders hebben mij de wens ingegeven om later pentekeningen te gaan maken, wat uiteindelijk leidde tot het illustreren van enkele kinderboeken.

Door deze manier van tekenen heb ik een enorm diepe concentratie leren opbouwen en mij leren afstemmen op diverse lagen van bewustzijn. Dit was een noodzakelijke basis om op dit niveau gidsen, overledenen, bewustzijnsvormen van moeder aarde en nog veel meer te kunnen tekenen, schilderen en kunnen duiden. Alles is energie ook de verf of het potlood waar je mee werkt. Alles wordt geinspireerd door het leven, de natuur, en begeleidt door mijn gidsen, de verbindingen, de afstemming en datgene wat getekend of geschilderd mag worden.

 

Het is een intensieve opleiding geweest, door het dagelijkse leven gegeven en door de gidsen. Nu ben ik al een aantal jaren bezig om al de opgedane kennis te gebruiken om de energieën, de bewustzijnsvormen van en voor Moeder Aarde weer te geven voor de mensen, om hen op deze manier weer open te laten gaan. Mensen te helpen zich te (her)verbinden met de Moeder Aarde energieën via de schilderijen tekeningen en Natuurcoaching in de natuur zelf. Daaruit is Gaia Art ontstaan. De schilderijen worden op non-profit basis  gemaakt. Ter ondersteuning van dit project is er gelegenheid om een schilderij tegen een kleine maandelijkse vergoeding in bruikleen te nemen voor een periode.

 

 

 

 

In bewerking.